מישורים השקעות נדל"ן

שינוי:

שינוי

אחוז השינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

מהתקשורת