--

נכסים > ארצות הברית

פעילות החברה בארה"ב מתמקדת בהשקעות בנדל"ן מסחרי ומשרדים, בנכסים בהם החברה מאמינה כי תוכל לייצר ערך מוסף בפרק זמן קצר באופן יחסי. פעילות קבוצת מישורים בארה"ב מתבצעת באמצעות חברת הבת – Mishorim USA Inc, בעיקר באזור דרום מזרח ארה"ב. ניסיון החברה בהשבחת נכסים מניבים בזמן בינוני וקצר תרם רבות לצמיחת הפעילות בארה"ב בצורה מואצת תוך יצירת ערך מוסף גבוה לבעלי המניות ומהווה מנוע צמיחה עיקרי של הקבוצה. הפעילות בארה"ב מונה 13 נכסים אשר רובם מרכזים מסחריים וממשיכה לגדול מידי שנה. כל הנכסים אשר רכשה החברה הושבחו והגיעו לשווי גבוה משמעותי מעלות רכישתם, לרוב בפרק זמן קצר עד בינוני, וזאת תודות לזיהוי נכס נכון להשקעה וניהול נכון של תהליך ההשבחה של הנכס ולאחר מכן בניהול השוטף של הנכס. השוכרים בנכסים זוכים לשכור נכס אשר מתוחזק ברמה גבוהה ולשירות יוצא דופן מצד צוות הניהולי המקומי.  

מקורות המימון של הפעילות בארה"ב בשלב הראשון הינם ממקורותיה העצמאיים של החברה ובשלב השני הינם מהמערכת הבנקאית המקומית בארה"ב. רשימת הבנקאים המממנים כוללת גופים כגון: PNC banking ,Wells Fargo, Berkadia, Langley Federal Credit Union, RIALTO, PILLAR, PNC, Center State Bank, Valley National Bank ועוד. החברה בארה"ב בשילוב עם הידע הניהולי הרחב בתחום מסייע לחברה לייצר תשואות גבוהות על השקעותיה בארה"ב בשילוב עם חשיפה מינימאלית לסיכון.

נכסים שנמכרו

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית