--

נכסים > סקייליין

מישורים השקעות פעילה בקנדה ובארה"ב באמצעות חברת סקייליין אינווסטמנטס אינק שהיא חברה קנדית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בה מחזיקה מישורים כ- 50%. חברת סקייליין הינה הבעלים והמנהלת של נכסים מסחריים, מלונות ואתרי נופש בקנדה ובארה"ב.